CHÍNH SÁCH BẢO MẬT

Trang web này được bảo vệ bởi reCAPTCHA và Chính Sách Quyền Riêng TưĐiều Khoản Dịch Vụ của Google.

Chính sách bảo mật này quy định cách thức PROPERTIMING.COM sẽ xử lý thông tin cá nhân theo quy định của pháp luật Việt Nam. Chúng tôi đánh giá cao mối quan hệ với bạn và quyền riêng tư của bạn rất quan trọng đối với chúng tôi.

Sự Đồng Thuận
Khi bạn đăng ký sử dụng các sản phẩm và dịch vụ của chúng tôi hoặc yêu cầu thông tin từ chúng tôi, bạn đã đồng ý với các điều khoản của Chính sách Bảo mật này. Bạn có thể rút lại sự đồng thuận đối với chúng tôi bất kỳ lúc nào bằng thông báo bằng văn bản. Tuy nhiên, điều này có thể dẫn đến việc chúng tôi ngừng cung cấp các sản phẩm hoặc dịch vụ của chúng tôi cho bạn.

Thu Thập Thông Tin
Để chúng tôi cung cấp dịch vụ tốt nhất cho bạn, chúng tôi cần thu thập thông tin cá nhân từ bạn, có thể bao gồm tên, số điện thoại, email, địa chỉ, chi tiết thanh toán và các thông tin liên quan khác để tạo điều kiện thuận lợi cho các giao dịch bất động sản hoặc dịch vụ trực tuyến của chúng tôi.

Tiết Lộ Thông Tin
Chúng tôi có thể được yêu cầu tiết lộ thông tin cá nhân của bạn cho các bên thứ ba có liên quan như sau:
1. Các công ty bảo hiểm, tái bảo hiểm, chủ ngân hàng, đại lý và các nhà cung cấp dịch vụ có liên quan để tạo điều kiện thuận lợi cho các giao dịch bất động sản hoặc trực tuyến của chúng tôi
2. Cơ quan quản lý theo yêu cầu của pháp luật
3. Các pháp nhân kinh doanh có liên quan khác có liên quan đến dịch vụ kỹ thuật số hoặc các giao dịch bất động sản của chúng tôi
4. Các công ty hoặc tổ chức đóng vai trò là nhà cung cấp dịch vụ và / hoặc cố vấn chuyên nghiệp của chúng tôi

Trang Web Liên Kết
Chính sách bảo mật này chỉ áp dụng cho trang web của chúng tôi và không áp dụng cho bất kỳ trang web nào của bên thứ ba được liên kết mà bạn có thể truy cập từ trang web của chúng tôi. Các liên kết như vậy chỉ được cung cấp để thuận tiện và tham khảo cho bạn và bạn nên đọc các chính sách bảo mật tương ứng của họ về cách các trang web của bên thứ ba này xử lý thông tin cá nhân của bạn.

Cập Nhật Sản Phẩm Và Dịch Vụ
Là một phần trong nỗ lực không ngừng của chúng tôi để cung cấp dịch vụ tốt nhất cho bạn, chúng tôi sẽ thông báo cho bạn về các bản cập nhật sản phẩm và dịch vụ cũng như các chương trình khuyến mãi do chúng tôi hoặc các đối tác kinh doanh bên thứ ba cung cấp mà bạn có thể quan tâm.

Quyền Truy Cập Và Sửa Thông Tin Cá Nhân Của Bạn
Nếu bạn muốn có quyền truy cập hoặc thay đổi thông tin cá nhân của mình, bạn có thể yêu cầu chúng tôi bằng văn bản bằng cách gửi email tới [email protected]. Chúng tôi sẽ thực hiện yêu cầu của bạn để truy cập hoặc chỉnh sửa thông tin cá nhân của bạn trong vòng 21 ngày kể từ ngày nhận được yêu cầu bằng văn bản của bạn và thông tin các khoản phí có liên quan.

Khi bạn gửi thông báo, hãy đảm bảo cung cấp tên đầy đủ, địa chỉ và số điện thoại của bạn để chúng tôi có thể xác định danh tính của bạn, đồng thời chỉ định rõ ràngi yêu cầu và nguồn thu thập dữ liệu ban đầu.

Xin lưu ý rằng chúng tôi có thể phải giữ quyền truy cập vào thông tin cá nhân của bạn trong một số trường hợp nhất định, ví dụ như khi chúng tôi không thể xác nhận danh tính của bạn hoặc khi thông tin được yêu cầu có tính chất bảo mật hoặc trong trường hợp chúng tôi nhận được yêu cầu thông tin tương tự nhiều lần . Tuy nhiên, chúng tôi sẽ thông báo cho bạn lý do không thể thực hiện yêu cầu của bạn.

Sửa Đổi Thông Báo Quyền Riêng Tư
Chúng tôi có thể sửa đổi thông báo quyền riêng tư và cập nhật trên website.

Thắc Mắc Và Liên Hệ
Nếu bạn có bất cứ thắc mắc gì liên quan tới quyền riêng tư, vui lòng liên hệ với chúng tôi thông qua email [email protected].