Chuyên nghiệp và vui vẻ

Cơ hội nghề nghiệp của bạn trong lĩnh vực bất động sản tại đây. Trở thành cộng sự của chúng tôi để nắm lấy những thử thách đáng giá.

Career Portrait

Tham gia.

Chúng tôi công tác với những chuyên viên tư vấn bất động sản tài năng với một sứ mệnh: là nguồn cung cấp dịch vụ tư vấn hàng đầu đáng tin cậy cho cả người mua và người bán. Hãy tham gia với chúng tôi nếu bạn có đủ định hướng, quyết tâm và có ý chí để bắt đầu một sự nghiệp bất động sản đầy thú vị và bổ ích.

Phát triển cùng với chúng tôi.

Chúng tôi muốn bạn trở thành phiên bản tốt nhất của chính mình. Làm việc với tư cách là cộng sự của chúng tôi giúp bạn tiếp cận với các kiến thức chuyên môn bất động sản. Nhưng mọi thứ không chỉ dừng lại ở đó, chúng tôi cung cấp việc hướng dẫn 1:1 để giúp bạn đạt được mục tiêu cá nhân và sự nghiệp của bạn

Group Discussion
Team Spirit

Đồng hành cùng chúng tối.

Chúng tôi cung cấp kế hoạch phát triển nghề nghiệp để giúp bạn trở thành vai trò lãnh đạo. Bạn sẽ tìm thấy một sự nghiệp thành công tại tổ chức mà bạn chọn với tất cả những thử thách thú vị và thành quả phía trước. Tham gia với chúng tôi ngay bây giờ, sau đó phát triển với chúng tôi và đồng hành cùng chúng tôi

Leave this field blank

1. Able to communicate in English, Tiếng Việt, or Mandarin.
2. Good computer literacy
3. Independent and resourceful
4. Diploma or Degree holder in any field

0/150 Max words